Music Box Factory

รับออกแบบและผลิตกล่องดนตรี (Music Boxes) ทุกรูปแบบ ทุกประเภท ด้วยฝ่ายออกแบบที่มีคามเชี่ยวชาญ และฝ่ายผลิตที่มีความปราณีต ยึดมั่นในคุณภาพสูงสุดของผลงาน ทางบริษัทเป็นโรงงานผลิตกล่องดนตรีในรูปแบบที่หลากหลาย มีการผสมผสานกระบวนการผลิตแบบดั้งเดิมหลากหลายรูปแบบ (Craftsmanship) เข้ากับกระบวนการออกแบบและการผลิตที่ใช้เทคโนโลยีทันสมัย ทำให้เราสามารถผลิตงานได้ตรงตามที่ลูกค้าต้องการด้วยความรวดเร็ว และคุณภาพได้มาตรฐาน

บทความที่น่าสนใจ